OPDRACHT 1

 

Opdracht 1 - SPOORTIVITEIT

Tijdens deze opdracht moeten de deelnemers een trein op de juiste stations laten stoppen. Alleen de deelnemer in coupé 1 kan de machinist een stopteken geven. Het spoortraject is bekend:

Achterdocht - Bedriegen - Chaos - Dubbelspel - Executie - Finale - Geheim - Hulpmol - Informatie - Joker

Meer informatie is niet bekend bij de deelnemers.

 

Situatieschets:

De trein bestaat uit 10 coupés, genummerd van 1 tot en met 10. In elke coupé zit een deelnemer met een portofoon. De deelnemers in de oneven coupés kunnen onderling met elkaar praten via de portofoon, maar slechts 2 coupés verder (dus 1 met 3, 3 met 1 en 5 etc.). Dat geldt ook voor de deelnemers in de even coupés (2 met 4, 4 met 2 en 6 etc.). In de oneven coupés hangt de portofoon aan het begin van de coupé, bij de even coupés aan het eind. Daarnaast kunnen deelnemers in de tussenstukken met elkaar praten. De tussenstukken bevinden zich tussen coupé 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 en 9-10. Coupé 1 heeft tevens een knop waarmee bij de machinist aangegeven kan worden of er gestopt moet worden op een station.

De deelnemers worden op alfabetische volgorde (voornaam) in de coupés geplaatst en krijgen een envelop met een station en "stoppen ja/nee". De inhoud van de enveloppen is als volgt:

Coupé   1: Chaos nee

Coupé   2: Finale ja

Coupé   3: Achterdocht ja

Coupé   4: Joker nee

Coupé   5: Geheim nee

Coupé   6: Dubbelspel nee

Coupé   7: Executie ja

Coupé   8: Informatie ja

Coupé   9: Bedriegen ja

Coupé 10: Hulpmol nee

 

Uitvoering:

De trein begint te rijden en de deelnemers inspecteren hun coupés. Dirk, Jaap, Joke, Julia, Klaasje en Nova vinden de envelop vrijwel direct. Bas en William storten zich op de portofoons. Hugo en Lies moeten nog een beetje inkomen en weten niet goed wat te doen. Omdat Bas via de portofoon begint te praten, hoort Hugo de stem van Bas in zijn coupé. Ook William krijgt contact met Lies. Hugo en Lies kunnen tevens praten met Joke respectievelijk Julia. Via hen komt het bericht dat er een envelop in de coupé ligt, dus ook de overige vier vinden hun envelop. Hugo vindt de envelop met "Achterdocht ja" en roept dit via de portofoon. Bas ontvangt dit bericht, drukt op de knop en de machinist stopt keurig op het eerste station.

Nu moeten ze erachter zien te komen wie het tweede station heeft. Nova heeft deze envelop gevonden. Zij heeft tevens het tussenstuk ontdekt en maakt contact met William. Hij informeert haar dat ze de portofoon kan gebruiken. Nova weet niet wie er in coupé 1 zit en probeert dit via de portofoon te achterhalen. Maar niemand beantwoordt die vraag bevestigend. Zij krijgt wel een reactie van Klaasje dat zij het niet is. Op het moment dat Klaasje dat antwoord geeft, hoort Joke dit ook. Zij heeft Hugo net horen zeggen dat hij "Achterdocht ja" vond en daarna is de trein gestopt. Zij vraagt aan Hugo wie de trein heeft gestopt. Bas heeft Hugo inmiddels laten weten dat hij in coupé 1 zit. Via de oneven portofoons is dit bericht inmiddels gecommuniceerd en zo weet ook Nova "Bedriegen ja" op tijd door te geven aan Bas. Stop 2 is een feit.

Via de even portofoons heeft William contact gehad met Lies en haar geïnformeerd over het tussenstuk. Zo treft Lies Klaasje. Deze informatievoorziening verloopt soepel. Ze winnen zelfs nog tijd, omdat Bas in coupé 1 "Chaos nee" heeft gevonden. Het derde station kan dus rustig voorbij gereden worden. So far, so good.

Julia in coupé 6 heeft Lies horen praten, maar omdat zij William niet hoort, begrijpt ze er niets van. Ze heeft maar een half gesprek opgevangen, maar wel iets over een tussenstuk. Ze gaat op onderzoek uit en treft Joke. Zij wisselen de informatie uit hun enveloppen uit. Op hun beide stations hoeft niet gestopt te worden. Snel geven ze de informatie via de portofoons door, maar de rest is ook druk in gesprek, dus of de informatie goed doorkomt, is maar de vraag. Het station Dubbelspel nadert en Bas moet een beslissing nemen...stoppen of niet?

Klaasje heeft inmiddels via de portofoon aan Joke laten weten dat er bij Executie gestopt moet worden. Klaasje zit in coupé 7 en die informatie kan dus gemakkelijk via de oneven portofoons naar Bas doorgegeven worden. Maar als Bas in het tussenstuk met Dirk staat te praten, hoort hij het portofoonverkeer niet. Hugo krijgt geen bevestiging van Bas, dus hij blijft maar roepen dat er gestopt moet worden! Vlak voor het station komt Bas weer de coupé in en rent naar de knop. Precies op tijd!

Toen Dirk en Bas in het tussenstuk stonden te praten, heeft Dirk aan Bas doorgegeven dat er bij Finale gestopt moet worden. Dit is dus een eitje. Ruim op tijd drukt Bas de knop in. Dirk heeft tevens via Jaap te horen gekregen dat er bij Geheim niet gestopt hoeft te worden. Jaap hoorde dat van Julia, die Joke in het tussenstuk gesproken had. De trein hobbelt lekker door.

Of er op het volgende station gestopt moet worden, moet bij William vandaan komen. William heeft Nova in het tussenstuk gesproken en Lies via de portofoon. Via beide portofoonkanalen wordt de informatie naar voren doorgegeven. Bas krijgt van Hugo te horen er niet gestopt hoeft te worden. Bas wil zekerheid en loopt naar Dirk. Die zegt dat er wel gestopt moet worden. In plaats van zekerheid is er nu twijfel. Aangezien de informatie uit coupé 10 komt, is de informatie bij iedereen geweest. Wat moet Bas nu doen bij Hulpmol?

Nog twee stations. Bas vraagt via de portofoon aan Hugo of hij weet of er gestopt moet worden. Hugo weet het niet en vraagt of Joke informatie heeft over Informatie. Dit leidt tot verwarring bij Joke. Wat bedoelt hij daarmee? Via Klaasje heeft ze niks gehoord, dus ze probeert het bij Julia. Die zoekt via de portofoon contact met Lies. "Heb jij Informatie?" "Ja", zegt Lies. Julia begrijpt hieruit dat er gestopt moet worden en speelt dit door naar Jaap. Die loopt naar Hugo, waarna de informatie aan Bas doorgegeven wordt. Bas laat de machinist stoppen.

De opdracht is bijna voorbij. Nog één keer aan Bas de taak om de trein te stoppen of niet. Via Jaap en Dirk is doorgekomen dat er niet gestopt hoeft te worden. Ineens krijgt Bas een ingeving: "Als ik de trein laat stoppen bij Joker krijg ik misschien wel een joker."

En dan is de opdracht afgelopen...de deelnemers krijgen te horen dat de opdracht niet geslaagd is. Bij één station is de verkeerde keuze gemaakt.

 

Opvallend:

- Toen de trein Dubbelspel naderde, probeerden Joke en Julia de informatie via de portofoons door te spelen, maar Bas, Dirk, Hugo en Jaap waren ook druk in gesprek. Heeft de juiste informatie Bas bereikt?

- Bij Hulpmol kreeg Bas van Hugo te horen dat er niet gestopt moest worden, maar Dirk zei van wel. Heeft William verschillende informatie verspreid of heeft iemand onderweg er iets anders van gemaakt?

- Hugo vraagt aan Joke of ze informatie heeft over Informatie. Vervolgens stelt Julia eenzelfde vraag aan Lies. Verwarrende woordkeuze...

- Klaasje en Nova zijn niet heel actief geweest tijdens deze opdracht.

- Heeft Bas voor een mogelijke joker gekozen?